ŚWIĘCI WYCHOWAWCY I WYCHOWANKOWIE DZIEŁA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Wśród wychowawców i wychowanków Dzieła Salezjańskiego w Oświęcimiu zwanego kiedyś Zakładem Salezjańskim im. Księdza Bosko, byli tacy, których świętość była na tyle widoczna i udokumentowana, że Kościół zdecydował się poprowadzić proces kanonizacyjny. Prezentujemy poniżej ich życiorysy oraz zachęcamy do modlitwy za ich wstawiennictwem. Jeśli ktoś z Państwa modlił się za wstawiennictwem jednego (co jest ważne dla potwierdzenia ewentualnego cudu) z naszych wychowawców lub wychowanków został obdarzonym cudem, prosimy o poinformowanie o tym za pomocą formularza umieszczonego na dole strony.
Autorem obrazów jest Wiesław Pająk (z wyjątkiem obrazu ks. Franciszka Miśki).

MODLITWA
Jeden z salezjanów postulatorów procesów kanonizacyjnych powiedział ze swojego doświadczenia, że najskuteczniejszą jest modlitwą nowenną, czyli trwającą przez 9 kolejnych dni. Proponujemy, by w ten sposób zanosić do Boga modlitwy, za wstawiennictwem jednej z poniższych osób np. odmawiając: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… oraz modlitwę za wstawiennictwem wybranej osoby.
IGNACY ANTONOWICZ

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Ignacego Antonowicza salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze stawiennictwo Sługi Bożego ks. Karola Goldy salezjanina (Proszę przeczytać także informację zatytułowaną: modlitwa.).

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Dobiaszu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.

Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz

ANTONI BARANIAK

Informacja

Rozpoczynamy proces beatyfikacyjny ks. abp. Antoniego Baraniaka, męczennika systemu komunistycznego, prześladowanego i torturowanego w więzieniu przez stalinowskich śledczych – poinformował  6 października 2017 roku przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański mówił o tym w Belwederze podczas sesji naukowej upamiętniającej ks. abp. Baraniaka z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

Księgi mszy świętych wieczystych. Zobowiązanie to będzie trwało tak długo, jak długo będzie istniała zakonna wspólnota salezjańska w Oświęcimiu.

IGNACY DOBIASZ

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Ignacego Dobiasza salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Dobiaszu wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

KAROL GOLDA

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Karola Goldy salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Karolu Goldzie wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz

FRANCISZEK HARAZIM

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Harazima salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Franciszkowi Harazimowi wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Ksiądz Franciszek Harazim SDB
(1885-1941)

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować, choć niektórych (1 Kor 9, 22). Sługa Boży ks. Franciszek od początku swoich dni uczony był chrześcijańskich wartości w domu rodzinnym. Codziennie z rodzicami klękał do modlitwy i tak pogłębiał swoją relację z Panem Bogiem. Regularne przystępowanie do sakramentów świętych było dla niego pewną drogą do spotkania z Bogiem w wieczności. Spowiedź była właśnie ostatnim sakramentem, który przyjął za życia.

Dzieciństwo i młodość

Franciszek urodził się 22 sierpnia 1885 r. w miejscowości Osiny na Śląsku jako syn Karola i Marii z domu Sojka. Tworzyli tradycyjną śląską rodzinę, w której razem modli się i pracowali oraz dbali o wspólny dom. Zdolny Franciszek w wieku 16 lat został przyjęty do salezjańskiej szkoły w Oświęcimiu. Jeszcze dwóch jego braci uczyło się w tej samej szkole. Tam jego życie duchowe rozwijało się. Był człowiekiem wrażliwym na piękno i utalentowanym. Z okazji różnych uroczystości szkolnych pisał mowy pochwalne (pangegiryki), które cieszyły się uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

Droga salezjańska

Po zakończeniu nauki szkolnej wstąpił do nowicjatu i 27 stycznia 1907 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Jeden rok praktyki pedagogicznej tzw. asystencji spędził w Oświęcimiu, a kolejny w Turynie, gdzie pracował w redakcji Biuletynu Salezjańskiego. Studia teologiczne odbył w Foglizzo Canavese, po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie 29 maja 1915 r. w Ivrei z rąk biskupa Filipello. Jako kapłan wrócił do Polski i został skierowany do Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu, w którym pracował jako nauczyciel. Następnie pełnił funkcję dyrektora gimnazjum, a od 1918 r. był radcą (kierownik studiów) Studentatu Filozoficznego na „Łosiówce” w Krakowie, a w 1920 r. został jego dyrektorem.

W 1922 r. objął urząd dyrektora gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim. Po 16 latach powrócił do Krakowa, ponownie pełni funkcję radcy i wykładowcy w seminarium salezjańskim. Został zapamiętany jako przełożony taktowny, delikatny i pokorny. Nie wynosił się nad innych. Przez współbraci był szanowany i poważany, przez młodych lubiany i słuchany. Liczono się poważnie z jego zdaniem. Był duchowym filarem Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce. Jego talent literacki ujawnił się między innymi w tekstach napisanych do granego przez pokolenia salezjanów Misterium Męki Pańskiej, do którego muzykę napisał ks. Antoni Hlond (Chlondowski) salezjanin. Ksiądz Franciszek podpisywał się pod swoimi dziełami jako Franciscus Silesius.

Męczeńska śmierć

Druga wojna światowa rozpoczęła drogę jego męczeńskiej śmierci. Został aresztowany przez gestapo 23 maja 1941 r. i umieszczony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Wraz z innymi współbraćmi 26 czerwca 1941 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam już drugiego dnia pobytu, jako członek kompanii karnej, trafił w ręce bezwzględnego kapo. Więźniowie zwozili kamienie do rowu. Ksiądz Franciszek został zrzucony do niego wraz z naładowaną taczką. Leżąc w dole z połamanymi rękami i nogami, był bity przez kapo ciężkim drągiem. Oprawca jedyne pozwolił, aby przywołano innego więźnia, salezjanina ks. Józefa Wybrańca, by ten wyspowiadał umierającego ks. Franciszka. Zbity na śmierć ks. Franciszek umierał, słysząc bluźniercze obelgi ze strony bezwzględnego kapo. Przed śmiercią został rozgrzeszony przez współbrata w miejscu, gdzie innym wydawało się, że Boga nie ma. Całe życie wiernie przystępował do sakramentów. W ostatniej godzinie życia także otrzymał łaskę spowiedzi. Został zabity razem z ks. Kazimierzem Wojciechowskim, kiedy obydwu duszono belką przyłożoną do gardeł. Jego ciało spalono w jednym z krematoriów.

Ksiądz Harazim zginął 27 czerwca 1941 w 56 roku życia, w 34 profesji zakonnej i po 26 latach kapłaństwa. Jego numer obozowy to 17 375. Jego miłość do braci wytrzymała aż do śmierci.

ANTONI HLOND

Modlitwa

o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda salezjanina.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski ………., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze stawiennictwo Sługi Bożego ks. Karola Goldy salezjanina (Proszę przeczytać także informację zatytułowaną: modlitwa.).

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Dobiaszu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego

JÓZEF KOWALSKI

Modlitwa

o uproszenie łask przez wstawiennictwo błogosławionego ks. Józefa Kowalskiego salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Ty błogosławionemu Józefowi męczennikowi dałeś udział w swojej męce przez wytrwałe, aż do śmierci znoszenie udręk i prześladowań dla chwały Twojego Imienia. Za jego przyczyną umocnij naszą wiarę i udziel łaski ………., o którą Cię z ufnością prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

EDWARD KLINIK

Modlitwa

o uproszenie łask przez wstawiennictwo błogosławionego Edwarda Klinika, jednego z 5 błogosławionych wychowanków oratorium.

Błogosławieni oratorianie, którzy oddaliście życie dla przyjaźni z Jezusem, prosimy Was o pomoc dla naszych przyjaciół, bliskich, znajomych i nieznajomych, którzy oddalili się od Niego. Wyproście im łaskę powrotu, a wszystkim nam dar wiernej przyjaźni z Bogiem do końca naszych dni. Amen. Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

FRANCISZEK MIŚKA

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Miśki salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Franciszkowi Miśce wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

LUDWIK MROCZEK

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Ludwika Mroczka salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ludwiku Mroczku wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

WŁODZIMIERZ SZEMBEK

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Włodzimierza Szembeka salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Włodzimierzu Szembeku wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

JAN ŚWIERC

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Jana Świerca salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Janie Świercu wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI

Modlitwa

o beatyfikację sługi Bożego ks. Kazimierza Wojciechowskiego salezjanina.

Panie Jezu Chryste,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Kazimierzu Wojciechowskim wiernemu swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Życiorys

Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziękujemy Ci za dar miłości i męstwo, które zajaśniały w Twoim słudze ks. Ignacym Antonowiczu wiernym swojemu powołaniu w prześladowaniach i męczeństwie. Pokornie błagamy Cię, abyś wsławił tego Twojego heroicznego świadka i udzielił nam łaski ……… przez jego wstawiennictwo.
Ufni Ciebie prosimy, który żyjesz.

.

OBCHODY LITURGICZNE ŚWIĘTYCH RODZINY SALEZJAŃSKIEJ

Styczeń
  8 
bł. Tytusa Zemana kapłana. Wspomnienie dowolne
15 bł. Alojzego Variary kapłana. Wspomnienie obowiązkowe
22 bł. Laury Vicunii dziewicy. Wspomnienie dowolne
24 św. Franciszka Salezego biskupa i doktora Kościoła. Święto
30 bł. Bronisława Markiewicza kapłana. Wspomnienie dowolne 
31 św. Jana Bosko Ojca i Nauczyciela młodzieży. Uroczystość

Luty
   1
 Wspomnienie wszystkich zmarłych salezjanów.
   7 bł. Piusa IX papieża. Wspomnienie dowolne
   9 bł. Euzebii Polomino Yanes dziewicy. Wspomnienie dowolne
25 św. Alojzego Versiglia biskupa i Kaliksta Caravario kapłana. Święto

Marzec
12 św. Alojzego Orione kapłana. Wspomnienie dowolne

Kwiecień

Maj
  5
św. Dominika Savio młodzieńca. Święto
13 św. Marii Dominiki Mazzarello dziewicy. Święto
18 św. Leonarda Murialdo kapłana. Wspomnienie dowolne
24 Maryi Wspomożycielki Wiernych. Uroczystość 
29 bł. Józefa Kowalskiego kapłana. Wspomnienie obowiązkowe

Czerwiec
  8
bł. Stefan Sándor, zakonnik i męczennik. Wspomnienie obowiązkowe
 12 bł. Męczenników Wychowanków Oratorium Poznańskiego. Wspomnienie dowolne
23 św. Józefa Cafasso kapłana. Wspomnienie obowiązkowe

Lipiec
  7 św. bł. Marii Romero Meneses dziewicy. Wspomnienie dowolne

Sierpień
  2 bł. Augusta Czartoryskiego kapłana. Wspomnienie obowiązkowe
17 św. Jacka Odrowąża. Dla Inspektorii Krakowskiej i Wspólnoty w Oświęcimiu – uroczystość
25
bł. Marii Troncatti dziewicy. Wspomnienie dowolne
26 bł. Zefiryna Namuncurá młodzieńca. Wspomnienie dowolne

Wrzesień
29
bł. Józefa Calasanza kapłana i towarzyszy męczenników hiszpańskich. Wspomnienie obowiązkowe

Październik
  5
 bł. Alberta Marvelliego wyznawcy. Wspomnienie dowolne
13 bł. bł. Aleksandry Marii da Costa współpracownicy salezjańskiej. Wspomnienie dowolne
24 bł. bł. Alojzego Guanella kapłana. Wspomnienie dowolne
29 bł. Michała Rua kapłana. Wspomnienie obowiązkowe

Listopad
  5 Wspomnienie zmarłych dobrodziejów
13 św. bł. Artemidesa Zattiego zakonnika. Wspomnienie obowiązkowe
15 bł. Magdaleny Morano dziewicy. Wspomnienie dowolne
25 Wspomnienie zmarłych rodziców salezjanów.

Grudzień
  5
bł. Filipa Rinaldiego kapłana. Wspomnienie obowiązkowe

WIADOMOŚĆ O CUDZIE

Jeśli modlitwa za wstawiennictwem jednej z powyższych osób sprowadziła cud, prosimy o przesłanie wiadomości, wypełniając poniższy formularz.

15 + 6 =