Teatry u Salezjanów

Ksiądz Bosko nie uczynił gry w teatrze, muzyki, śpiewu, deklamacji czy innych form zabawy, rekreacji, sportu itd. celami dla siebie, ale dostrzegał w nich narzędzia twórczej rozrywki i rozwoju. Święty jasno wykłada swój punkt widzenia: mówi o czterech celach teatrzyku, odpowiadających cechom charakterystycznym każdego spektaklu salezjańskiego — ma bawić, pouczać, wychowywać i budować klimat moralny proporcjonalny do rozwoju fizycznego i umysłowego chłopców.

Obecnie w salezjańskiej przestrzeni w Oświęcimiu działają różne grupy teatralne. Jedne prowadzą zajęcia stale, inne spotykają się jedynie dla zrealizowania spektaklu. Poniżej prezentujemy owoce ich twórczości z ostatnich lat.

Kontakt:

Róża Grzywacz
Anglojęzyczny Teatr Jonathan

Email: rozagrzywacz@gmail.com

ks. Mariusz Bąk sdb
Grupa jasełkowa
Email: maribak1978@gmail.com

Jan Lelito
Oratoryjna Grupa Teatralna
Email: jan.lelito@interia.pl

Filip Komajda
Grupa Teatralna „kropka”
Email: komajdafilip@o2.pl

ks. Dariusz Bartocha sdb
Tel: +48 607068468
Email: salezjanie.oswiecim@gmail.com

Spektakle:

Grupa jasełkowa
Premiera: 6 stycznia 2023

Grupa jasełkowa
Premiera: 6 stycznia 2022

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera filmowa: 28.09.2021

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 3 października 2020

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 8 marca 2020

Grupa teatralna „kropka”
Premiera: 9 stycznia 2020

Grupa jasełkowa
Premiera: 5 stycznia 2020

Grupa teatralna „kropka”
Premiera: 3 października 2019

I Salezjański festiwal teatralny
11-13 czerwca 2019

Grupa teatralna „kropka”
Premiera: 11 czerwca 2019

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 24 kwietnia 2019

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 6 kwietnia 2019

Grupa jasełkowa
Premiera: 26 grudnia 2018

Grupa Teatralna „kropka”
Premiera: 20 grudnia 2018

Grupa Teatralna „kropka”
Premiera: 14 czerwca  2018

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 23 kwietnia 2018

Oratoryjna Grupa Teatralna
Premiera: 17 marca 2018

Grupa Jasełkowa
Premiera: 7 stycznia 2018

Anglojęzyczny Teatr Winnica
Premiera: 2017

Grupa jasełkowa
Premiera: 6 stycznia 2017

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2016

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2015

Anglojęzyczny Teatr Jonathan
Premiera: 2013