Wszystko, co ma swój początek, ma również swój koniec, przynajmniej w ziemskiej rzeczywistości. W sobotę 1 sierpnia o godz. 15.00, choć nie trzeba było odwoływać się do godziny miłosierdzia, przy obecności inspektora ks. Marcina Kaznowskiego, ekonoma inspektorialnego ks. Gabriela Stawowego, dyrektora wspólnoty ks. Dariusza Bartochy, ks. Marek Głuch przekazała agendy parafialne nowemu proboszczowi ks. Stanisławowi Gołyźniakowi.

Szczegółowy wcześniej przygotowany protokół zawiera spis wszelkich ksiąg, dokumentów, umów, haseł, kontaktów, itp. Ksiądz Marek Głuch otrzymał podziękowanie za 6 lat posługi wiernym i troskę o stan sanktuarium, a także za szczególnie dobre przygotowanie przekazania urzędu. Po podpisaniu protokołu przekazania urzędu wszyscy uczestnicy spotkania wraz z niektórymi współbraćmi wypili kawę i pogawędzili ze sobą.

Dla ks. Stanisława Gołyźniaka niedziela 2 sierpnia 2020 roku była pracowita. Podobnie jak poprzedniej niedzieli ks. Marek Głuch tak teraz on wygłosił homilie na wszystkich mszach świętych. Podczas mszy świętej o godz. 11.30 w obecności dziekana dekanatu oświęcimskiego ks. Fryderyka Tarabuły objął urząd  proboszcza i kustosza oświęcimskiego sanktuarium. Liturgię wzorowo i wielkim zaangażowaniem przygotowali uczestnicy prenowicjatu, nie zapominając o oświęcimskiej Liturgicznej Służbie. Wspólny śpiew ubogacała Liturgiczna schola Canticum.

Słowa serdecznego powitania ks. Stanisława i podziękowania ks. Markowi wyraził w imieniu wspólnoty salezjanów, a także przełożonego Inspektorii Krakowskiej ks. Dariusz Bartocha. Podobnie uczynili w imieniu wspólnoty wiernych przedstawiciele rady parafialnej.

Nowemu proboszczowi – ks. Stanisławowi życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i wytrwałości na czas posługiwania pod matczynym okiem Maryi Wspomożenia Wiernych.

ks. Marian Gruszczyk sdb, ks. Dariusz Bartocha
Foto: ks. Ryszard Szymeczko sdb

« z 2 »