W ubiegły weekend, 15-17 marca, w Krakowie, przeżyliśmy ostatnie spotkanie w ramach Szkoły Animatora Salezjańskiego, w tym roku formacyjnym. Tak jak zawsze spędziliśmy ten czas na modlitwie, zajęciach, warsztatach, ale także, z racji Wielkiego Postu, przeżyliśmy Misterium Męki Pańskiej odegrane przez kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Nie było ono skupione na ukazaniu tylko tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ale także było mocno skoncentrowane wokół sakramentu chrztu. Ponadto osoby kończące drugi rok SAS-u w sobotę przystąpiły do egzaminu na animatora salezjańskiego… i z radością możemy ogłosić że wszystkie go zdały! Wielkie gratulacje dla naszych nowych animatorów, którymi zostali: Milena Jenczała, Ola Nowak, Justyna Ziobro, Natalia Irzyk, Weronika Czarnik, Jan Pyrdoł i Sebastian Sidorek.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kolejne osoby z naszego Oratorium ukończyły SAS i stały się animatorami. Polecajmy ich w naszej modlitwie.

Miłosz Sadkowski
Fot.: Adam Jabłoński