Świecenie palm, spowiedzi, sprzątanie serca i kościoła, budowa grobu Pańskiego i Ciemnicy, znowu spowiedzi, po drodze rekolekcje szkolne, aż w końcu przyszła cisza Triduum i ukryta w niej Nadzieja oczekiwania… oczekiwania na Zmartwychwstanie…

Wielki Tydzień rozpoczęliśmy od radości najmłodszych niosących dumnie palmy do Kościoła i powagi Męki Pańskiej, którą tego dnia odczytywaliśmy. W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, gdzie dokona się paschalne misterium. Kościół wspomina ten wjazd poprzez uroczystą procesję z palmami, które poświęcone zabieramy do naszych domów. Rozpoczęliśmy w ten sposób Wielki Tydzień, który był czasem intensywnych przygotowań do Triduum. Rekolekcje szkolne animowane przez szkolnych katechetów, próby liturgii parafialnej pod wodzą ks. Mariusza Bąka SDB i ks. Krzysztofa Papierza SDB, spora grupa parafian budująca do późnych nocnych godzin Grób Pański i Ciemnicę pod czujnym okiem ks. Leszka i Roberta Kruczków, liczne spowiedzi.

W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Msza Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ostatniej wieczerzy i ustanowienia sakramentu Kapłaństwa, celebrowana była przez ks. Andrzeja Urbańczyka SDB. Wśród okrzyków „Hosanna” wraz z Jezusem przekroczyliśmy bramy Jerozolimy i życzyliśmy sobie abyśmy znaleźli w tych dniach przestrzeń by wraz z Jezusem: udać się do Betanii i tam doświadczyć zapachu domu i daru prostej przyjaźni; by w wieczerniku usłyszeć prawdę Jego słów i przyjąć kruchość naszych deklaracji, skosztować miłości i przebaczenia, by podjąć służbę obmywania nóg tym, którzy są tuż obok; by z nadzieją wkroczyć na drogę naszego krzyża, cierpienia, umierania i grobu; a ostatecznie wraz z Nim zmartwychwstać ku życiu wiecznemu.

W krzyżu nasze zbawienie – rozbrzmiało z mocą w Wielki Piątek. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Krzysztof Golba, który w homilii zachęcił do świadomego robienia znaku krzyża i przeprowadził nas przez ostatnie minuty konania Jezusa. Potem została już cisza, cisza adoracji krzyża i Chrystusa w grobie, cisza przeplatana modlitwą i śpiewem różnych grób parafialnych, na czele z ks. Pawłem Bróżem SDB i młodzieżą z naszego Oratorium.

W Wielką Sobotę trwaliśmy w tej ciszy, był czas na świecenie pokarmów i ostatnie przygotowania na wieczór… W trakcie Wigilii Paschalnej doświadczyliśmy tego, że Chrystus Zmartwychwstał!

W imieniu wspólnoty salezjańskiej w Oświęcimiu składamy: Wspólnocie Zespołu Szkół Zawodowych, Parafianom, Wspólnocie Oratorium oraz Internatu, Salezjanom Współpracownikom, Stowarzyszeniu ADMA, a także wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom, oraz gościom i całej Rodzinie Salezjańskiej najszczersze i najserdeczniejsze życzenia. Niech wielkanocne obchody Zmartwychwstania naszego Pana, w roku jubileusz snu św. Jana Bosko odnowią w nas nadzieję! Oby sen Boga, o człowieku, który został uratowany i zbawiony spełnił się w nas!

redakcja tekstu: ks. Łukasz Wójcik SDB
zdjęcia: Małgorzata Latawiec, ks. Łukasz Wójcik SDB