Druga Niedziela Adwentu w Kościele katolickim w Polsce tradycyjnie od 2000 roku jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i rzeczowe wspieranie naszych sióstr i braci w wierze na terenie dawnego ZSRR, przede wszystkim tuż za naszą wschodnią granica, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego.

Jak co roku przez cały ten Dzień w kościołach katolickich w całym kraju sprawowane są Msze św. w intencji naszych współwyznawców i rodaków za wschodnią granicą. Zebrane w tym czasie  ofiary pieniężne do puszek przeznacza się na materialne wsparcie tamtejszego Kościoła. Obejmuje ona pomoc przy odbudowie i remontach istniejących już, ale na ogół bardzo zniszczonych świątyń i przy budowie nowych, zakup i wysyłanie sprzętu liturgicznego (kielichy, monstrancje, pateny itp.), Mszałów i innych ksiąg świętych, szat liturgicznych, a także literatury religijnej.

Również w naszej świątyni dokonaliśmy zbiórki na ten cel. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy podzielili się dobrami finansowymi. Dziękujemy także wszystkim młody ludziom, którzy jako wolontariusze poświęcili swój czas, aby od wczesnych godzin porannych  podjąć trud zbierania funduszy. Wśród nich są zarówno licealiści jak i młodsi uczniowie klas szkoły podstawowej. Za wasz entuzjazm i chęć niesienia pomocy potrzebującym ogromnie dziękujemy. Jesteście wspaniali. 🙂

Tekst: KAI (fragm.), ks. Marian Gruszczyk SDB
Foto: ks. Ryszard Szymeczko SDB