W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu w Kościele katolickim obchodzi się Niedzielę Świętej Rodziny. Czym jest to święto i jaki wymiar ma dla nas ludzi żyjących we współczesnym świecie?

Wymowne w tej kwestii stają się słowa Episkopatu Polski w liście skierowanym do wiernych w dniu 23 października 1968 roku: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

W tym kontekście ten właśnie dzień przypadający na 27.12.2020r. był czasem dziękczynienia za dar rodziny oraz okazją do uczczenia jubileuszu małżeństw naszej parafii. W tym roku aż 30 par świętowało swój jubileusz. 11 z nich świętowało 50-lecie, a kolejne 19 obchodziło 25-lecie sakramentu małżeństwa.

Wszystkim jubilatom gratulujemy wytrwałości w podjętej niegdyś decyzji wstąpienia w związek małżeński oraz w darze modlitwy prosimy dobrego Boga o potrzebne łaski na kolejne lata wspólnego trwania na obranej drodze.

 

Tekst i foto: ks. Marian Gruszczyk SDB