Maryja, Matka Nadziei”

To krótkie zdanie stało się hasłem przewodnim ogólnopolskiego spotkania Żywego Różańca na Jasnej Górze.  Modlitwa różańcowa może zmienić nas i świat – przekonywali uczestnicy częstochowskiego spotkania. Co więcej jasnogórskie wydarzenie to czas szczególnej modlitwy za Kościół, papieża, Ojczyznę, o pokój, w intencji rodzin i młodzieży.

W tym oczekiwanym już wydarzeniu wzięły udział również przedstawicielki Róż Różańcowych naszego Sanktuarium. Z pewnością to wyraz solidarności z braćmi i siostrami, którzy odkryli wartość i potrzebę różańca świętego. W dodatku to też dobra okazja do umocnienia siebie na każdy dzień codziennego życia pragnąc dawać świadectwo o dobrym Bogu i Matce Najświętszej.

 

Tekst: ks. Marian Gruszczyk SDB