8 sierpnia br. w obecności wikariusza ks. Inspektora ks. Zygmunta Kostki SDB, dziekana dekanatu oświęcimskiego ks. Fryderyka Tarabuły oraz przełożonego oświęcimskiej wspólnoty salezjanów ks. Dariusza Bartochy SDB, urząd proboszcza Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu objął ks. Łukasz Krysmalski SDB. Zastąpił on dotychczasowego administratora naszej parafii ks. Ryszarda Szymeczko SDB, który z kolei przez rok pełnił tę funkcję po niespodziewanej śmierci ks. Stanisława Gołyźniaka SDB w październiku 2020 roku.

Po liturgicznym wprowadzeniu na wspomniany urząd ksiądz Łukasz został entuzjastycznie powitany przez Radę Parafialną oraz przedstawicieli grup działających przy Sanktuarium. Słowa przemawiających wyrażały ich życzliwość oraz chęć takiej współpracy, która obfitować będzie zarówno w zakresie duchowym jak i z pożytkiem zewnętrznym dla naszej świątyni.

Nowemu proboszczowi Łukaszowi życzymy wielu łask Bożych, dobrych natchnień i odwagi w dziele do którego, jak wierzymy, przysłał go sam Bóg. Zdajemy sobie sprawę, iż to poważne wyzwanie, gdyż tego typu urząd pełni po raz pierwszy w swoim życiu. Ksiądz Łukasz, który wychowywał się i wzrastał jako ministrant oraz lektor w szczyrkowskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski musi wiedzieć, że pod matczynym spojrzeniem i opieką Wspomożycielki Wiernych jakiekolwiek przeciwności życia nie są przeszkodą nie do przeskoczenia.
Na czas kapłańskiej, proboszczowskiej posługi życzymy ks. Łukaszowi jeszcze raz Bożego prowadzenia, oraz życzliwości parafian i uczęszczających do naszego Sanktuarium.

ks. Marian Gruszczyk SDB
Foto: br. Sebastian Wiśniewski SDB