28 maja w naszej świątyni obchodziliśmy wewnętrzne uroczystości odpustowe z okazji Uroczystości Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, które wypada 24 maja. Dla Salezjanów Wspomożycielka jest ważną osobą, ponieważ jest patronką Zgromadzenia, którą obrał Ks. Bosko. Również w Oświęcimiu ale i na ziemi śląskiej Wspomożycielka odgrywa ważną rolę. Do Niej uciekają się ludzie zagubieni, potrzebujący uzdrowienia i pocieszenia. To o Niej Ksiądz Bosko powiedział: ” Zaufajcie Wspomożycielce a zobaczycie co to są cuda”.  Kazania oraz sumie odpustowej przewodniczył bp Witalis Krzywicki – salezjanin i ordynariusz diecezji kijowsko- żytomierskiej na Ukrainie. Nie zabrakło pięknych i wzruszających momentów tak wyniosłej uroczystości na którą przybyli również okoliczni proboszczowie. Kierujmy zawsze swoje kroki ku Jezusowi w sposób szczególny poprzez orędownictwo Wspomożycielki Wiernych.

 

Tekst: Ks. Krzysztof Papierz sdb

Foto: Małgorzata Latawiec

Foto: Pi