W sobotę 10 czerwca 2023 roku o godz. 07:00 pod opieką naszego Proboszcza ks. Łukasza Krysmalskiego wyjechaliśmy busem na pielgrzymkę do Kalwarii. Nasza grupa liczyła 14 osób bowiem część osób przynależących do apostolatu przebywała na pielgrzymce w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się przed bazyliką spod której o godz. 09:00 wyruszyliśmy uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej prowadzonej przez ks. Krzysztofa Tobołę – Opiekuna Margaretek w Diecezji Kieleckiej. O godz.13:00 w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej wysłuchaliśmy konferencji Krajowego Duszpasterza Apostolatu Margaretka – ks. dr Bogusława Nagela który mówił o krwi kapłanów, męczenników i Przenajświętszej Krwi Jezusa. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki o godz. 14:00 była Eucharystia której przewodniczył ks. bp. Robert Chrząszcz. Zwracając się do Margaretek skierował pełne wdzięczności słowa. Dziękując za dar modlitwy wyraził się, że nie mówi tylko jako biskup ale przede wszystkim jako kapłan podkreślając jak ważna i potrzebna jest modlitwa która staje się ochroną i wsparciem kapłanów. W wygłoszonym słowie odwołał się do Ewangelii mówiącej o ubogiej wdowie którą porównał do osób modlących się w margaretkach. Zarówno jej postawa jak i Margaretek, wypływała ze szczerej potrzeby serca. Zachęcał by spośród grup uczestniczących w pielgrzymce, znalazły się osoby które zechcą otoczyć modlitwą potrzebujących kapłanów pośród których jest i nasz Ojciec Święty. Odpowiedzią na prośbę biskupa była decyzja siedmiu osób z naszej oświęcimskiej grupy które wyraziły chęć modlitwy za papieża Franciszka. Uroczyste przyrzeczenie przystąpienia do margaretki odbędzie się w naszym sanktuarium 24 lipca 2023 r. o godz.18:00 podczas nabożeństwa ku czci MBWW. Pragniemy podziękować naszemu Ks. Proboszczowi Łukaszowi za Jego obecność, okazaną nam troskę i opiekę. Dziękujemy za ucztę duchową którą była msza święta koncelebrowana sprawowana przez Księdza w intencji nas, Margaretek. Po Drodze Krzyżowej której ostatni etap zdawał się być dla niektórych z nas, niemalże ekstremalny, utrudzeni wielce ale pełni wdzięczności w sercach, usiedliśmy do obiadu, nie czekając jak inni, w długiej kolejce. Opiekun nasz zadbał o każdy wymiar naszej pielgrzymki. Kolejna pielgrzymka do Łagiewnik 14 października tego roku. Będzie to VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka na którą Wszystkich chętnych, już teraz, serdecznie zapraszamy.

Tekst: Teresa Przybyła

Foto: ks. Łukasz Krysmalski sdb