W internacie Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyła się uroczystość poświęcona świętemu Mikołajowi – biskupowi, niosącemu pomoc biednym, który uczy nas miłości do drugiego człowieka.

Było wzruszająco i radośnie. W pierwszej części uroczystości obejrzeliśmy inscenizację przygotowaną przez kleryka Dominika Nowaka, przedstawiającą historię Poznańskiej Piątki, która podjęła radosną przygodę i trud życia wiarą na co dzień, nawiązując osobistą relację z Jezusem.

Chłopcy pozwolili Jezusowi działać w swoim życiu a Chrystus, którego zaprosili do swojego życia, by zwyciężał w nich wszelkie słabości i grzechy. Dzięki niemu byli zjednoczeni, stać ich było na heroizm, na absolutny pokój w obliczu śmierci.

Później wychowankowie z ogromną radością powitali naszego gościa, który przybył do nas z podarkami. Kleryk Dominik przygotował gry i zabawy, które rozbawiły nas do łez.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor zakładu ks. Dariusz Bartocha oraz dyrektor szkoły ks. Mirosław Gajda.

Tekst: Mateusz Wiewióra
Foto: Wojciech Zięcina