Nasi uczniowie: Marcin Banasiuk, Mateusz Gałuszka, Martyna Kliś, Kacper Kukla, Artur Milowski, Jakub Nocula, Małgorzata Płaczek, Kacper Wicher,
nie próżnowali podczas kwarantanny. Wykonując zadania domowe zainspirowani do działania przez Panią Elżbietę Wardzała-Sereś, uruchomili swoją kreatywność, niezwykłe możliwości i sami zobaczcie, jakim pięknem, niezwykłością i profesjonalizmem przepełnione są ich arcydzieła.

Jolanta Okarmus
Zdjęcia prac Elżbieta Wardzała-Sereś