W środę 2 grudnia br. dziewięciu uczniów Szkoły wzięło udział w XXXI edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat tegorocznych zmagań teologicznych organizowanych przez Archidiecezję Poznańską brzmiał: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”.

Zakres materiału, jaki należało opanować był imponujący, Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością określonych tekstów Pisma Świętego, ale także znajomością aktualnego Magisterium Kościoła: wybranych dokumentów Soboru Watykańskiego II, encyklik papieskich, fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz innych dokumentów Kościoła podejmujących zagadnienia godności osoby ludzkiej. Trzeci zakres wiedzy teologicznej, jaką musieli wykazać się uczestnicy Olimpiady dotyczył prac współczesnych teologów chrześcijańskich podejmujących szeroko rozumianą tematykę antropologiczną ukazywaną w duchu personalizmu chrześcijańskiego.

Zawody były przeprowadzone w formie online. Po otwarciu podanego linku oraz wypełnieniu formalności na ekranie komputera pojawiało się losowo wybrane pytanie, na które należało szybko udzielić prawidłowej odpowiedzi. Po zatwierdzeniu odpowiedzi przez uczestnika, nie było już możliwości dokonywania żadnych korekt. Test trwał dokładnie 30 minut.

Według zapisu Regulaminu szkoła, w której na pierwszym etapie Olimpiady wzięło udział siedmiu lub więcej uczestników ma prawo do zgłoszenia dwóch najlepszych uczniów do etapu diecezjalnego. Ponieważ w zeszłym roku uczennica naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce na etapie diecezjalnym, przysługuje nam prawo do zgłoszenia dwóch dodatkowych uczniów do tego etapu. W tym roku naszą Szkołę będzie zatem reprezentowało czterech uczniów:

Norbert Bednarski z klasy 2 LD
Wiktoria Kovacs z klasy 1 LB
Martyna Kuras z klasy 1 LB
Dariusz Korczyk z klasy 1 LB

Naszym reprezentantom gratulujemy osiągniętych wyników.
Życzymy sukcesów na wyższych etapach.

Olimpiada Teologii Katolickiej jest organizowana na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Wśród cennych nagród rzeczowych jest też możliwość zdobycia indeksów kilku wyższych uczelni w Polsce.

Czasem warto być posiadaczem indeksu studenckiego już w drugiej albo trzeciej klasie szkoły średniej. Dla odważnych pracowitych i wytrwałych niezależnie od ilości przeżytych lat otworem stoi cały świat.

ks. Artur Siewarga SDB