W sobotę 12 czerwca do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymowały wspólnoty Margaretek czyli zrzeszające osoby modlące się za kapłanów. Apostolat Margaretka istnieje w wielu krajach świata. W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 r. jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 r. przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Dziś powstaje wiele nowych Margaretek, w których wierni, mający świadomość, jak ważną rolę w Kościele pełnią kapłani, modlą się codziennie za wybranych przez siebie księży.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły udział także Margaretki z naszego Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Pod przewodnictwem bp Janusza Mastalskiego osoby te łączyły się w modlitwie i umacniały się przy ołtarzu Chrystusa pragnąc trwać w gorliwości na drodze wiary i troski za tę część wspólnoty Kościoła jaką stanowią kapłani.

Dziękujemy za dar modlitwy i troski, które dla kapłana są wielkim darem pośród codzienności.

 

Tekst: ks. Marian Gruszczyk SDB