6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Mimo to, gdy uczniowie i nauczyciele dostrzegli na apelu Świętego Mikołaja, nie ukrywali swojej radości, która była tym większa, że ten zimowy czwartek okazał się dniem bez odpowiedzi ustnej.

I przybył … gdy raz po krótkim, innym razem trochę dłuższym oczekiwaniu klasy powitały upragnionego Mikołaja i jego pomocników z Samorządu Uczniowskiego, uśmiechom nie było końca. Każdy otrzymał ciasteczko, niektóre klasy robiły sobie zdjęcia z czcigodnym Gościem, aniołkami i elfami.

Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał rózgi. Kończąc tym akcentem, serdecznie zapraszamy św. Mikołaja do naszej szkoły za rok i obiecujemy być grzeczni!

Weronika Czubaty
Foto: ks. Paweł Gacek sdb