Święty Mikołaj był biskupem niosącym pomoc biednym, uczy nas miłości do drugiego człowieka. W internacie Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyła się uroczystość poświęcona świętemu Mikołajowi. Było wzruszająco i radośnie. W pierwszej części uroczystości obejrzeliśmy inscenizację przygotowaną przez kleryka Dominika Nowaka przedstawiającą historię Poznańskiej Piątki, która podjęła radosną przygodę i trud życia wiarą na co dzień, nawiązując osobistą relację z Jezusem. Chłopcy pozwolili Jezusowi działać w swoim życiu a Chrystus, którego zaprosili jako chłopcy do swojego życia, zwyciężał w nich wszelkie słabości i grzechy. Dzięki niemu byli zjednoczeni, stać ich było na heroizm, na absolutny pokój w obliczu śmierci. Inscenizacja wzruszyła nas i wzmocniła w nas miłość do Chrystusa.

W dalszej części uroczystości wychowankowie z ogromną radością powitali naszego gościa, który przybył do nas z podarkami, każdy z nas od dziecka zna historię świętego Mikołaja, który jest symbolem człowieka wrażliwego na biedę i nieszczęście innych. Kleryk Dominik przygotował gry i zabawy, które rozbawiły nas do łez. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor wspólnoty salezjańskiej ks. Dariusz Bartocha oraz dyrektor szkoły ks. Mirosław Gajda. Piękny i wzruszający był ten zimowy dzień. My również mamy szansę, zostać małym świętym Mikołajem niosąc dobre uczynki.

Mateusz Wiewióra
Foto: ko. Wojciech Zięcina sdb