Pomimo wielu przeszkód, jakie niesie za sobą pandemia, uczniowie naszej szkoły nie poddają się i czynnie biorą udział w kolejnych konkursach. Tym razem aż 40 pierwszo- i drugoklasistów przystąpiło do konkursu „The Big Challenge”.
Test, który rozwiązywali, nie należał do łatwych. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z języka angielskiego w zakresie słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstów pisanych i słuchanych. Dodatkowo wymagana była również znajomość geografii, historii oraz kultury krajów angielskojęzycznych.

Wielu naszych uczniów osiągnęło wysokie wyniki, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje Maja Szczepaniak z klasy 2Lc, która zajęła pierwsze miejsce w szkole, 3 w województwie, a 17 w kraju. W czołówce znaleźli się również: Jakub Nocula (2TI) , Piotr Czopek (2TMB), Arkadiusz Boba (2TMA) oraz Maja Lepianka (2LA) Każdy uczeń otrzymał dyplom lub certyfikat oraz drobne upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu również przyciągnie wielu uczniów.

Sylwia Szczyrbowska i Agnieszka Krawczyk
Foto: Agnieszka Krawczyk