Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca i umysły swoją światłością. 30 kwietnia 2022 roku o godz. 9:00 z rąk bpa Piotr Gregera, biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej, młodzież z naszej parafii przyjęła dary Ducha Świętego podczas Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Po długim przygotowaniu, licznych spotkaniach formacyjnych i wielu próbach pod okiem ks. Krzysztofa Papierza, nadszedł dla kandydatów ten szczególny moment, w którym towarzyszyli im bliscy i parafianie, otaczając ich swoją modlitwą.

Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili Księdza Biskupa o udzielenie ich dzieciom Sakramentu. Po homilii, którą wygłosił biskup, przyszedł najważniejszy moment dla tych młodych. Na pamiątkę Chrztu Świętego po raz kolejny powtarzali słowa wyrzeczenia się złego i wyznania wiary, przyjęli znamię Ducha Świętego i publicznie zobowiązali się poprzez te gesty do wyznawania wiary w Chrystusa. Na koniec uroczystej Eucharystii młodzież podziękowała biskupowi za udzielenie Sakramentu oraz wygłoszenie homilii, księdzu proboszczowi Łukaszowi oraz jego najbliższym współpracownikom za przygotowanie tej uroczystości, animatorom z parafii, którzy poprzez całoroczne spotkania formacyjne przybliżali im sens i wartość daru, jakim jest bierzmowanie. Niech przyjęcie darów Ducha Świętego owocuje w tych młodych sercach.

ks. Krzysztof Papierz sdb
Foto: Małgorzata Latawiec, Zbigniew Pluta

« z 3 »