Zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała – w bieżącym roku miało miejsce w czwartek 15 czerwca, tym razem w Zaborzu na osiedlu domów jednorodzinnych (tzw. Żabim Osiedlu). Uroczysta msza święta odprawiona została o godz. 18.00 na boisku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Jaworowej przez proboszcza ks. Łukasza Krysmalskiego w udziale ks. Aleksandra, ks. Mariusza i ks. Krzysztofa. Następnie procesja przeszła ulicami Polną, Rolniczą, Pionierów oraz Jutrzenki, gdzie przy domach przygotowane zostały przez mieszkańców osiedla ołtarze. Zakończenie procesji na pętli autobusowej. Ołtarze z sercem przygotowane, starannie i uroczyście udekorowane, pełne kwiatów. Dominowała tematyka Ciała i Krwi Naszego Pana oraz Ostatnia Wieczerza. Nasi Parafianie licznie przybyli na tą uroczystość.

Tekst: Małgorzata Potaczek

Foto: ks. Krzysztof Papierz sdb, Tomasz Daczyński