„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

W dniach 10 – 12 listopada br. nasza młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania wraz ze swoimi animatorami oraz ks. Krzysztofem, uczestniczyła w rekolekcjach wyjazdowych, które miały miejsce w krakowskim seminarium salezjańskim na „Łosiówce”. Tematem przewodnim rekolekcji pod tytułem „Ja Jestem” była Eucharystia. Rekolekcje prowadził ks. Franciszek Janyga. Oprócz młodzieży z Oświęcimia uczestniczyła również młodzież z Pogrzebienia (z ks. Michałem Liborem), Kobyli, Przemyśla i Pychowic (z ks. Mateuszem Papierzem). Pierwszy dzień (a w zasadzie wieczór) upłynął na rozlokowaniu się w pokojach, podziale na grupy, zapoznaniu z Seminarium, kolacji. Miłym patriotycznym akcentem z racji przypadającego w sobotę Święta Niepodległości, był zorganizowany na pogodnym wieczorze konkurs śpiewania przez poszczególne grupy pieśni patriotycznych, wykonywanych przez młodzież odważnie i z wielkim zaangażowaniem. Sobotnie przedpołudnie upłynęło na konferencjach i zajęciach dotyczących tematyki Eucharystii oraz indywidualnych spotkaniach w grupach. Po obiedzie młodzież wyruszyła z Misją Miasto do kościołów na krakowskiej starówce, w których ma miejsce całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po kolacji rozpoczęło się Nabożeństwo Eucharystyczne, na którym ks. Franciszek przybliżył młodzieży sakrament pokuty i pojednania, była też możliwość skorzystania ze spowiedzi. O godzinie 20.00 młodzież obejrzała film pt. „Eucharystia – Największy z Cudów” nakręcony na podstawie mistycznej wizji Cataliny Rivas.

Niedzielny poranek był czasem świadectw młodych wolontariuszy, który dzielili się swoimi doświadczeniami nawrócenia i wiary. Najważniejszym punktem programu tego dnia była uroczysta Eucharystia o godz. 11.00, w trakcie trwania której ks. Franciszek przybliżał krótko i objaśniał młodzieży, co oznaczają poszczególne następujące po sobie części Mszy świętej. Po obiedzie, spakowaniu i krótkich pożegnaniach młodzież udała się do swoich domów.

Rekolekcje były czasem łaski i działania Boga w sercach młodzieży. Miejmy nadzieję, że przyniosą owoce.

Tekst: Małgorzata Potaczek

Foto: Ks. Krzysztof Papierz sdb