Przez trudy do gwiazd.
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to konkurs o długiej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko zmagania intelektualne z cennymi nagrodami, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia swoich możliwości, poszerzenia wiedzy oraz poznania innych ludzi, których pasją jest badanie tajemnic przeszłości.
Tegoroczna, już XLVII edycja Olimpiady Historycznej spotkała się z zainteresowaniem także i w naszej szkole. Uczestnicy musieli najpierw wykazać się umiejętnościami pracy badawczej, aby do 9 listopada napisać rozprawę naukową na jeden z siedmiu proponowanych tematów. Następnie, w formie eliminacji ustnych w dniu 24 listopada, mogli zaprezentować swą wiedzę obejmującą treści podstawy programowej zakresu rozszerzonego dla szkół ponadpodstawowych oraz lektur naukowych związanych z wybraną przez siebie epoką historyczną. Szkolna Komisja Olimpiady sprawdzała zatem zarówno umiejętności, jak i poziom wiedzy uczniów.
Pomimo niezwykłych, epidemiologicznych okoliczności, uczniowie drugich klas liceum: 2LA i 2LB – Inez Sanak, Olga Stężowska i Mikołaj Kula, wykazali się ogromną determinacją, osiągając przy tym wysokie wyniki. Szczególnie gratulujemy Mikołajowi Kuli z klasy 2LB, który z ogólnym wynikiem bardzo dobry zakwalifikował się do etapu okręgowego. Życzymy dalszych sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

Monika Piotrowska