W uroczystość św. Franciszka Salezego 24 stycznie 2022 roku odbyło się pierwsze czuwanie w tym roku kalendarzowym, a zarazem pierwsze podczas naszego jubileuszu parafialnego, czyli 70-lecia powstania parafii i 25-lecia ustanowienia sanktuarium i jego konsekracji.

Naszej eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Golba, rektor Kościoła w Staniątkach. W słowie nawiązał do wiązanki wydawanej corocznie przez Generała Salezjanów i słów św. Franciszka Salezego: „Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę”. Kaznodzieja odwołał się do pierwszej miłości człowieka, czyli do Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i stąd powinniśmy kierować się w życiu miłością na wzór samego Boga i wielu świętych, którzy zostawili nam przykład, że jest to możliwe. Czuwanie zakończyło się odmówieniem różańca przed Najświętszym Sakramentem i Bożym błogosławieństwem. Mimo zimowej pogody i mrozu w wielu sercach rozpaliła się miłość poprzez liczną obecność i zanoszone modlitwy.

Łukasz Krysmalski sdb
Foto: Ryszard Szymeczko sdb