Zwyczajnie dwa razy w roku odbywa się spotkanie dyrektorów jako przełożonych domów zakonnych i odpowiedzialnych za placówki w Inspektorii Krakowskiej. Po dwóch latach przerwy w spotkaniach pierwszego półrocza 25 i 26 stycznia 2022 roku takie spotkanie odbyło się w Oświęcimiu.

Po obiedzie, wspólnej modlitwie i wprowadzeniu dokonanym przez ks. Inspektora Marcina Kaznowskiego. Pierwsza sesja spotkania poświęcona była prezentacji poziomu realizacji zeszłorocznego budżetu, a następnie ks. Ekonom przedstawił budżety wspólnot, parafii, szkól i pozostałych dzień oraz budżet Inspektorii. Omówiono też najważniejsze zmiany w ekonomii i administracji.

Kolejne sesje poświęcone były omówieniu działa i planów w sektorach: Duszpasterstwie młodzieżowy, farmacji, parafiach i szkołach. Prace pierwszego dnia zakończono omówienie wizytacji nadzwyczajnej Radcy Regionalnego ks. Romana Jachimowicza.

Po nieszporach i słówku wieczornym wygłoszonym przez ks. Zygmunta Kostkę wikariusza inspektora spotkaliśmy się w sali wspólnoty na braterskim wieczorze.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy msza święta odprawioną w kaplicy pw. św. Jana Bosko. Szczególnym momentem było spotkanie i konferencja pt. Duszpasterstwo dziś – ks. Jacka Orszulaka kapłana diecezji gliwickiej. Długa i inspirująca refleksja sprzyjała myśleniu o naszym miejscu w głoszeniu Ewangelii duszpasterstwie w rzeczywistości po zmianach. Po przerwie ks. Zygmunt Kostka przedstawił stan przygotowań do Kapituły Inspektorialnej 2022, omówiono  kilka bieżących spraw, a ks. Marcin Kaznowski odpowiadał na zadawane pytani.

Całe spotkanie szczęśliwie zakończyliśmy wspólnym obiadem i kawa przedłużająca możliwość rozmów i dzielenia się sprawami, którymi żyjemy w swoich placówkach na co dzień.

Dariusz Bartocha sdb
Foto: Dariusz Bartocha sdb, Wojciech Zięcina sdb