Rok 2023 był rokiem wielu błogosławieństw dla Zgromadzenia Salezjańskiego, dla Rodziny Salezjańskiej, dla poszczególnych inspektorii i dla młodzieży. Był to rok rozwoju, wzrostu, intensywnych działań, pamiętnych wydarzeń, rocznic i wizyt. Okolice uroczystości ks. Bosko to dobry czas na podsumowania.

Około 13 958 Synów Księdza Bosko, obecnych w 136 krajach, kontynuuje realizację misji Księdza Bosko, docierając do najuboższej młodzieży i wychodząc do niej z szeregiem programów i inicjatyw. Zechciejmy docenić i zachować te chwile oraz dziękujmy Bogu i Księdzu Bosko za nie, dokonując przeglądu niektórych z najważniejszych momentów roku 2023.

 

00:00 Wprowadzenie
01:19 WIZYTY ANIMACJI PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
03:18 WIZYTY D’INSIEME RADY GENERALNEJ
04:30 RODZINA SALEZJAŃSKA
05:59 SZCZEGÓLNE WYDARZENIA
10:20 INSPEKTORIE SALEZJAŃSKIE
11:59 WYDARZENIA DLA MŁODZIEŻY
17:05 RÓŻNE
18:54 MOMENTY SOLIDARNOŚCI
19:47 PODZIĘKOWANIE
20:34 Napisy końcowe