1 września 2022 roku po dwóch miesiącach wakacyjnego wypoczynku z uśmiechem na twarzy i zapałem do pracy spotkaliśmy się ze swoimi rówieśnikami oraz wychowawcami, aby wspólnie powitać nowy rok szkolny. Rozpoczęliśmy go Mszą Świętą, która z przyczyn dużej ilości uczniów musiała zostać podzielona na dwie tury.

Liturgia rozpoczęła się powitaniem przez dyrektora Dzieła Salezjańskiego, ks. Dariusza Bartochę, uczniów klas pierwszych, starszych uczniów oraz kadrę nauczycielską, na czele z nowym dyrektorem szkoły ks. Andrzejem Urbańczykiem. Eucharystii przewodniczył ksiądz Inspektor Marcin Kaznowski, który również wygłosił do nas Słowo Boże. Nawiązując do usłyszanej w Ewangelii Przypowieści o talentach, przedstawił młodzieży, co najważniejsze jest w ich życiu. Mówił również, że życie to jedna wielka inwestycja i aby coś zyskać, trzeba najpierw coś stracić, zapraszając nas przy tym do inwestowania w czas na rozwijanie jak najlepszej wersji samego siebie. Popierając to autentycznymi przykładami głoszone słowo, stało się bliższe i bardziej przemawiające do słuchaczy.

Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, którzy wraz z ks. Arturem Siewargą przygotowali i przeczytali specjalne komentarze i wezwania modlitwy wiernych oraz nieśli dary w procesji, sprawowana liturgia stała się dla uczestników czymś bliższym. Całość dopełniła piękna oprawa muzyczna, którą zapewnił zespół szkolny SMS, prowadzony przez p. Małgorzatę i Piotra Mireckich.
Na koniec, zebraną społeczność uroczyście powitał również Dyrektor szkoły, który przedstawił nam nowych nauczycieli oraz kleryków odbywających w tym roku asystencje w Oświęcimiu.

Po zakończonej liturgii młodzież udała się z wychowawcami do klas gdzie został przedstawiony plan pracy na nadchodzący rok. Największą radość były jednak rozmowy z kolegami i koleżankami po dwóch miesiącach rozłąki.
Życzymy wszystkim, aby nowy rok szkolny był bardzo owocny, obfitował w wiele dobrych ocen i aby zdobyta wiedza dawała satysfakcję uczniom i nauczycielom.
Powodzenia!

Martyna Szabla
Foto: Małgorzata Płaczek, Rafał Beniowski