Ks. Aleksander Karkoszka – Jubileusz 65-lecia kapłaństwa – świadek historii oświęcimskich Salezjanów i miasta.

13 sierpnia w naszej parafii obchodziliśmy jubileusz 65-lecia kapłaństwa ks. Aleksandra Karkoszki. O godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św., którą odprawił jubilat – zasłużony proboszcz ks. Aleksander Karkoszka wraz z obecnym proboszczem i dyrektorem wspólnoty Łukaszem Krysmalskim oraz wieloletnim współpracownikiem i byłym proboszczem ks. Markiem Dąbkiem. Uroczystość uświetnił chór byłych wychowanków salezjańskich Auxilium, a życzenia jubilatowi złożyła delegacja rady parafialnej.

A teraz trochę informacji. Ks. Aleksander Karkoszka urodził się 24 grudnia 1930 roku w Brzezince k. Oświęcimia. Został ochrzczony w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Pierwszą Komunię Św. przyjął w tym samym kościele.
Śluby zakonne w Zgromadzeniu Salezjańskim złożył w 1950 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 8 sierpnia 1958 roku w Krakowie.
Po wybuchu wojny, po wysiedleniu mieszkańców Brzezinki zamieszkał w północno-zachodniej części miasta, dzięki temu od kościoła i szkoły salezjańskiej dzieliło go niewiele ponad 300 metrów. Ulicą Berka Joselewicza codziennie przedzierał się do Salezjanów, ponieważ przejście przez Rynek Główny było ryzykowne lub wręcz niemożliwe. Jak się okazało lata dzieciństwa i wczesnej młodości okazały się najlepszą wstępną formacją do służby Bożej. Ks. Aleksandra znam osobiście z racji mojej służby liturgicznej u księży Salezjanów, był wtedy proboszczem parafii. Niezwykle charyzmatyczny i uczynny, a jednocześnie dobry, wspaniały proboszcz. Usilnymi staraniami oraz dzięki wsparciu Wspólnoty Salezjańskiej i Rodziny Parafialnej 24 września 1997 roku doprowadził do nadania świątyni tytułu sanktuarium. Obecnie spowiednik w tutejszej parafii służący radą i pomocą współbraciom oraz parafianom. Czcigodnemu jubilatowi życzymy zdrowia i obfitości łask Bożych w dalszej posłudze.

Tekst: Krzysztof Wójcik

Foto: Jarosław Ptaszkowski